Psykoterapeuter


Här nedan finner Du en kort presentation av samtliga medarbetare.

Anette Hamrelius


Auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, symboldramaterapeut, familjerådgivare samt handledare. Anettes inriktning är psykodynamisk men hon använder även kognitiva inslag vid behov. Anette har lång erfarenhet av arbete med patienter med någon form av sexuell problematik. Erbjuder både längre psykoterapier men även korttidsterapi. Anette har 30 års klinisk erfarenhet av psykoterapier, krisbearbetning och samtal kring ångest, oro, depression, stress, relationer, förlust, separation samt sexualitet. Anette tar emot både enskilda och par.

Anette arbetar på svenska och engelska.

Stephanie Bergh


Legitimerad psykoterapeut och handledare. Stephanie är även certifierad coach. Stephanies inriktning är psykodynamisk men hon är också utbildad inom KBT och använder även kognitiva metoder i sitt arbete. Stephanie har arbetat med människors psykiska hälsa och utveckling i hela sitt yrkesverksamma liv. De senaste 20 åren har Stephanie arbetat som psykoterapeut och dessförinnan i näringslivet med handledning, intervjuteknik, ledarutbildning och rekrytering. Stephanie har stor erfarenhet av att arbeta med bland annat ångest, depression, relationer, personlig utveckling och separationer.

Stephanie arbetar på svenska och engelska.

ZELAL AYDOGAN LADJEMI


I grunden fil kand inom beteendevetenskap med huvudämne sociologi, vilken hon sedan byggt på med en psykodynamisk steg 1 utbildning. Hon har många års erfarenhet av arbete med såväl ungdomar som vuxna med varierande bakgrund, förutsättningar och situationer.

Zelal arbetar på svenska, engelska och kurdiska.

Kennet Danielsson


Socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) vid Studiefrämjandet. Kennet går för närvarande Psykoterapeutprogrammat med inriktning PDT. Kennet arbetar även på ett behandlingshem som behandlare och terapeut med ungdomar och deras familjer.

Kennet arbetar på svenska och engelska.

Jane Barkström


Socionom, fil.mag., universitetsadjunkt, legitimerad psykoterapeut, handledare inom psykosocialt arbete, EMDR-utbildad. PDT – korttidsterapi och längre psykoterapier, även med kognitiva inslag. Jane har 20 års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete med kriser, ångest, depression, beroendeproblematik, stress och hon har lång erfarenhet av beroendeproblematik, socialpsykiatri samt arbetsrehabilitering.

Jane arbetar på svenska.

Cecilia Jarl-Åberg


Legitimerad psykoterapeut, fil mag. Cecilia har psykodynamisk inriktning och arbetar med längre terapier och korttidsterapier med kognitiva och affektfokuserade inslag. Cecilia har lång erfarenhet av arbete med stress- och ångestproblematik, trauma, depression och sorg samt förändringar i olika faser av livet, separationer och förluster. Hon har även omfattande erfarenhet av arbete med hedersrelaterat våld och HBTQ.

Cecilia arbetar på svenska, engelska och franska.

Christine Österlöf


Har en fil. kand. i psykologi från Uppsala universitet vilken är påbyggd med en tvåårig Steg 1-utbildning vid SAPU med relationell inriktning (affektreglering, KBT, PDT och mentalisering). Hon har även studerat religionsvetenskap och konsthistoria vid Lunds universitet. Från januari 2016 går Christine sin legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning vid S:t Lukas utbildningsinstitut. Christine arbetar även i privat verksamhet med psykoterapeutiska samtal och med metoder från både KBT och psykodynamisk terapi.

Christine arbetar på svenska och engelska.

Birgitta Härkönen Smidhammar


Legitimerad psykoterapeut, handledare, med magister i psykoterapi, MA i Dansterapi. Birgitta har lång klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatrin inom Stockholms Läns Landsting och från Prima vuxenpsykiatrin. Birgitta arbetar med både samtal och konstnärlig terapi med fokus på kroppen i dansterapi. Birgitta har stor erfarenhet att arbeta med ångest, oro, depression, stress, relationer, förändringar i livet, krissamtal, levnadsvanor, kultur och hälsa.

Birgitta arbetar på svenska och finska.

Anette Lefwander


Har tidigare arbetat med barn och ungdomar i skolans värd. Arbetet i skolan bestod av att stödja lärare, barn och föräldrar. Efter att ha läst steg-1, arbetar Anette nu som behandlare och terapeut till ensamkommande flyktingungdomar samt deltid som psykoterapeut.

Anette arbetar på svenska, engelska och grekiska.