Stresshantering

Tillfällig stress upplever vi alla. Den fyller den goda funktionen att förbereda oss inför kommande utmaningar. Dock kan en ihållande, långvarig stress bli utmattande och skadligt för kroppen. Vanliga konsekvenser är huvudvärk, ångest, magproblem, muskelvärk och illamående. Det är inte alltid som man själv kan bena ut vilka olika faktorer i livet som skapar stressen eller gör den övermäktig, och man kan då behöva hjälp av en terapeut för att identifiera sådana faktorer, kallade stressorer, och skapa strukturer eller strategier för ett mer hållbart levnadssätt.

Exempel på frågor som man arbetar med för att minska stress är bland annat:

  • Hur ser din livsrytm ut?
  • Hur sätter du gränser mellan arbete, fritid, återhämtning och sömn?
  • Hur sköter du om din hälsa med sömn, motion och kost?
Stresshantering