Sex, samlevnad och HBTQ

Sexologi är läran om människans sexualitet. Ämnet är brett och har kopplingar till medicin, endokrinologi (läran om hormoner), psykologi, sociologi och omvårdnad, liksom till religion och kultur. När vi människor drabbas av sexuella problem så står lösningen att finna inom något eller flera av ovanstående områden.

När personer vänder sig till oss kan det handla om att de har problem med t ex bristande sexuell lust, för tidig utlösning, smärta vid samlag, problem i relationen på grund av olika behov och önskningar när det gäller den sexuella samvaron, erektionssvikt. I dessa situationer kan det vara bra att tala med någon som har kunskap och erfarenhet av vad det kan handla om och hur man kan finna en lösning på problemet.

Det är oftast en fördel att utreda om det finns medicinska förklaringar till det sexuella problemet innan man börjar en samtalsbehandling då man annars kan oroa sig för att man kan ha missat någon medicinsk orsak.

Våra medarbetar har också HBTQ – kompetens och erfarenhet av att möta människor med olika sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ni kan komma till oss enskilt eller som par.

Sex, samlevnad och HBTQ