Samtalsstöd till medarbetare

Som medarbetare kan det finnas många olika områden som du vill utvecklas mer i. Vi kan vara ditt samtalsstöd och coach efter dina behov.

Exempel på sådana områden kan vara:

  • Hur kan man hantera förändringar bättre?
  • Hur kan man få en ökad arbetsglädje?
  • Hur kan man verka för att orka behålla sin hälsa trots ett krävande arbete?
  • Hur kan man bli en bättre konflikthanterare?
  • Hur kan man öka sin prestation och motivation?
  • Hur kan man hantera stress bättre?
  • Hur kan man bli bättre på att arbeta i team?
Samtalsstöd till medarbetare