PDT – Psykodynamisk terapi

Psykoterapi bygger på en dialog mellan dig och terapeuten där ni tillsammans söker förståelse för hur tankar, känslor och problem hänger samman med din livssituation här och nu eller tidigare i livet. Psykiska och fysiska symptom bär på en mening och i psykoterapi får du möjlighet att förstå symptomens orsak, betydelse och sammanhang. I psykoterapi finns utrymme och en möjlighet att i din egen takt reflektera och skapa förståelse kring ditt inre och yttre liv.

Genom större medvetenhet och förståelse för sina behov och motiv kan man öka förmågan att möta svårigheter, få tillgång till sina möjligheter och därmed ta ansvar för och påverka sitt eget liv.

Vanliga funderingar och problem för terapin kan vara:

  • Svårigheter i relationer
  • Nedstämdhet och depression
  • Ångest
  • Separationer och känsla av otillräcklighet
  • Kontrollbehov eller känsla att inte ha kontroll
  • Ensamhet
  • Personal development
PDT – Psykodynamisk terapi