Mindfulness

Mindfulness har sina rötter i den österländska traditionen och handlar i grund och botten om att skapa en medveten närvaro i nuet. I den hektiska värld vi idag lever i har intresset och användningen av Mindfullness ökat allt mer.  Forskning har visat på dess positiva effekter.

Mindfulness kan ge en ökad känsla av lugn/harmoni och minska ångest och negativ stress. Det tränar oss i att fokusera på det i nuet vi kan påverka istället för att vi tänker på händelser bakom oss eller okända faktorer framför oss. Mindfulness kan också öka glädjen vi upplever genom att vi övar vår förmåga att känna och uppleva känslor, våra sinnen exempelvis vad vi ser och hör samt medvetenheten om vår kropp.

Mindfulness