Krishantering & trauma behandling

EMDR är en effektiv traumabehandling. Det är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser som kan minska besvären efter tidigare upplevelser ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. Den kan också användas för att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Vi har terapeuter som är utbildade i Kris & traumabehandling och EMDR.

Krishantering och trauma behandling