Handledning

Handledning behöver vi för att se på oss själva och hur vi fungerar i våra olika roller och sammanhang.

Handledning ger Dig eget utrymme till reflektion, fördjupad förståelse, bredare kunskaper och nya insikter om Dig själv och Ditt arbete.

Betydelsen av en trygg och stödjande atmosfär för att skapa ett öppet och tillåtande handledningsklimat ser vi som en grundförutsättning för vårt arbete.

Handledning ger;

  • En plats för avlastning av din arbetsbörda
  • Självomsorg – ett sätt att ta hand om sin hälsa
  • Påfyllning av lust och energi som stärker dig både personligt och yrkesmässigt
Handledning