Försäkring


Privatförsäkring & sjukvårdsförsäkring

Många företag erbjuder sina anställda en sjukvårdsförsäkring. Du kan även teckna en sjukvårdsförsäkring helt privat. Vi samarbetar med de flera försäkringsbolag. Vill du ta reda på om din försäkring gäller hos Hamrelius & Bergh, kan du kontakta ditt försäkringsbolag.

Hamrelius & Bergh samarbetar med flera försäkringbolag. Du behöver en remiss från försäkringsbolagets läkare. Inom ramen för din försäkring får du upp till tio samtal med en leg. Psykoterapeut med psykodynamisk eller kognitiv inriktning eller annan terapi som passar bäst för dig.