Coaching

Vet du vad du längtar efter och skulle vilja men av någon anledning når du inte ända fram. Coaching handlar om framtida möjligheter.

Målen kan vara personliga eller arbetsrelaterade. Exempel på vanliga mål är;

  • Att bli bättre på att slutföra tråkiga eller jobbiga uppgifter
  • Att bli bättre på att tala inför grupp
  • Att lära sig olika sätt hantera konflikter
  • Att känna mindre stress och bli mer effektiv
  • Att kunna sätta gränser på ett tydligt sätt

I samtalen börjar vi ofta med att identifiera önskat läge, d.v.s. vad Du vill uppnå. Därefter ser vi på nuläget, vilka hinder som finns och vilka resurser Du har (både använda och inte utnyttjade). Slutligen ser vi tillsammans på hur aktivitetsplanen skulle kunna se ut för att nå det önskade läget. I efterföljande samtal följer vi upp hur aktivitetsplanen fungerat, hur förändringarna har känts och vilka övriga insatser som behövs för att komma vidare. Medvetenhet om situationen och Ditt eget ansvar för förändringarna är grundläggande.

Coaching